اطلاعیه ها

اطلاعیه

ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.

رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی (شماره کمیسیون 119 مورخه 97/6/11) می باشد.
آرشیو Print RSS
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی - پژوهشی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره یازدهم، شماره اول)

شیوع اطلاعات نادرست در بحران جهانی کروناویروس
تعیین سهم عوامل سیاست گذاری و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در کنترل مرگ و میر نوزادان در ایران از دیدگاه صاحب نظران
کاوش قوانین وابستگی وقوع تب مالت در انسان با استفاده از داده‎کاوی ویژگی های مکانی
حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی
الگوهای رفتاری سلامت محور دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تبریز
اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران
چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی
نقش ابعاد جو آموزش سازماني و جهت گيري يادگيري شخصي بر يادگيري حرفه اي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز
مروری بر بیماری کروناویروس (کووید-19) و آنچه دربارة آن شناخته شده است.
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423