اخلاق نشر
 
مجله تصویر سلامت (Depiction of Health) تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل نماید. این امر باعث می شود خوانندگان اطمینان داشته باشند نتایج ارائه شده در مقالات چاپ شده سندیت دارند و نیز قابل تغییر می باشند.
مجله تصویر سلامت ((Depiction of Health تابع قوانین نشر موجود در بیانیه هلسینکی می باشد.

سرقت ادبی، انتشار مقالات تکراری، داده سازی و تحریف
مجله DOH متعهد به چاپ مقالاتی است که پیشتر در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده اند و نیز همزمان در فرآیند داوری هیچ مجله دیگری قرار ندارند. تمامی مقالات دریافت شده در این مجله مورد بررسی قرار می گیرند و بخش هایی که ممکن است منجر به سرقت ادبی شوند مشخص می شوند. همچنین، بازنشر مقاله، ترجمه به زبان دیگر یا ارائه آن در مجلات دیگر بدون اجازه مشمول قانون تخلفات نشر و پژوهش می باشد.
چنانچه مشخص شود مقاله ای همزمان در مجله ای دیگر در فرآیند داوری است یا پیشتر در جایی چاپ شده است فورا از دستور کار بررسی خارج می شود و مشمول قانون " ممانعت از انتشار تکراری" یا DPS می شود.
چنانچه مشخص شود داده ها، تصاویر یا هر جز دیگر موجود در یک مقاله دستکاری یا تحریف شده اند، در آن صورت مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف و داده سازی" خواهد شد.نشر زائد و اضافی
چنانچه چندین مقاله از یافته های یک مقاله چاپ شوند، به صورتی که بخش هایی از نتایج کسب شده در یک مقاله و بخشهای دیگر به صورت بریده بریده در مقالات دیگر ارائه گردند، در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از بازنشر زائد" خواهد بود.

تحریف استنادی
چنانچه مشخص شود مقاله ای صرفا با هدف بالا بردن تعداد استنادات نام مولف یا مقاله ای خاص، به نام آن مولف یا مقاله استناد کرده است در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف استنادی" خواهد شد.


نویسندگی غیر حقیقی (تالیف هدیه ای)
تمام نویسندگان اشاره شده در مقالات می بایست سهم علمی تاثیرگذار در آن پژوهش داشته باشند و یافته های تحقیق را تایید نمایند. لذا، نویسندگان غیرحقیقی-یعنی افرادی که سهم واقعی و تاثیرگذاری در پژوهش نداشته اند- مشمول قانون "ممانعت از نویسندگی غیرحقیقی" خواهند شد.
براساس معیارهای ارائه شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) معیارهای نویسنده دانستن یک فرد شامل موارد زیر می باشد:


• مشارکت کافی و وافی در فرآیندهای طراحی، درک، آنالیز و تفسیر داده های پژوهش

نوشتن متن اولیه یا ویرایش انتقادی مقاله جهت بررسی محتوای مهم اطلاعاتی آن

استرداد (بازپس فرستادن مقاله)
براساس دستورالعمل های ارائه شده توسط کمیته اخلاقیات پزشکی (COPE) مجله DOH در صورت موجود بودن هر یک از شرایط چهارگانه زیر میتواند مقاله را بازپس فرستد:

• شواهد مشخصی موجود باشد که نشان دهد یافته های مقاله غیرقابل استناد و یا غیرحقیقی باشد. این امر ممکن است به واسطه سوتحقیق (نظیر داده سازی) یا اشتباه صادقانه (نظیر اشتباهات محاسباتی به ایرادات آزمایشگاهی) حادث شده باشد.

• یافته های مقاله پیشتر در جایی دیگر و بدون استناددهی درست، کسب اجازه و یا توجیه پذیر بودنشان چاپ شده باشند (یعنی مصداق نشر زائد و اضافی باشد).

• حاوی سرقت ادبی باشد.

• گزارشات غیراخلاقی ارائه دهد.

ممانعتها (محدودیت های اعمال شونده)
چنانچه هر یک از تخلفات اشاره شده در بالا در مقاله ای یافت شود، مجله DOH خود را محق می داند تا نسبت به اعمال محدودیت های زیر برای مولف یا مولفان آن مقاله اقدام نماید:

• مجله  DOH  همواره و در هر زمانی تمام حقوق استرداد را برای مقالاتی که با تخلف چاپ شده اند برای خود قائل است. معیار متخلف دانستن مقالات همان دستورالعملهای ارائه شده توسط کمیته اخلاقیات پزشکی (COPE) می باشند.

رد کردن آنی و بی درنگ مقالاتی که تخلف کرده اند و تحریم مولف یا مولفان ناقض قوانین.

• اعمال ممنوعیت قبول هرگونه مقاله جدید به مدت حداقل 24 ماه از مولف یا مولفانی که قوانین را نقض کرده اند.

• عدم اعطای پست داوری مقالات یا عضویت در هیئت تحریریه مجله به مولفان متخلف به مدت حداقل 36 ماه.

• چنانچه در متن مقاله تخلفاتی نمایان و کاملا جهت دار مشاهده شوند، مجله محق است محدودیتهایی فراتر از آنچه در بالا به آن اشاره شد نیز بر مولف آن مقاله اعمال نماید.

عدم صداقت دانشگاهی

- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به تکراری بودن یا بازنشر باشد (کلیک کنید) و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده باشد (کلیک کنید)
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به سرقت ادبی باشد (کلیک کنید) و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده است (کلیک کنید)
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به ارائه اطلاعات ساختگی و نادرست باشد (کلیک کنید) و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده است (کلیک کنید)

حق و حقوق تألیف و نویسندگی
- درخواست اضافه کردن نام نویسنده جدید به مقاله قبل (کلیک کنید)  یا بعد از فرآیند چاپ (کلیک کنید)
- درخواست حذف نام یک نویسنده از مقاله قبل از اتمام فرآیند چاپ (کلیک کنید)
- درخواست حذف نام نویسنده ای که مشکوک به خیالی بودن (مولف میهمان/اعطایی) یا نظایر آن است (کلیک کنید)
- جهت دریافت مشاوره درمورد چگونگی نظارت بر مشکلات نویسنده کلیک کنید

تضاد منافع (CoI)
- اگر داور مجله با موردی در یک مقاله ارائه شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد (کلیک کنید)
- اگر خواننده مجله با موردی در یک مقاله چاپ شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد (کلیک کنید)

دیگر ملاحظات
- چنانچه به جنبه اخلاقی پژوهشی در یک مقاله ارائه شده مشکوک باشیم (کلیک کنید)
- چنانچه مشکوک باشیم که داور مجله ایده یا داده ای را از کار مولفی دیگر برای خود برداشته است (کلیک کنید)
- چگونه کمیته COPE شکایات دریافتی علیه ادیتورهای مجلات را بررسی می کند (کلیک کنید)

برای دسترسی به تمامی  فلوچارت ارائه شده توسط این کمیته، اینجا کلیک کنید.

 
نوشته شده در   پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1394  توسط   بابک زارع آبادی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423