تماس با ما

آدرس پستی:

تبریز - مابین آبرسان و فلکه دانشگاه - جنب هتل تبریز - کوی پناهی

- پلاک 14 (ساختمان شماره 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز) - طبقه سوم - مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز

کدپستی: 5165687386

تلفن:     33346243-041

پست الکترونیکی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423