تصویر سلامت فصلنامه ای علمی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره نهم، شماره یک)

هوش اطلاعات باليني: مفهومي نو در عرصه پزشکي مبتني بر شواهد
ارزيابي و تحليل آماري پارامترهاي دما، کلر باقيمانده و pH آب استخرهاي شناي تبريز از نظر تطابق با استانداردهاي بهداشتي
بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي در بيمارستان رازي شهر تبريز
تاثیرهشت هفته تمرینات پلیومتریک بر ترکیب بدنی، توان بی هوازی، کیفیت زندگی و استقامت قلبی-عروقی دانش آموزان دخترفعال
دانش، نگرش و عملکرد محققين اپيدميولوژي در مورد استفاده از روش هاي اپيدميولوژي الکترونيکي در تحقيقات علوم پزشکي
آناليز پسماندهاي قابل بازيافت در پرديس دانشگاه علوم پزشکي تبريز
ارتقاي فرايندهاي اداري و مالي دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با بهره گيري از روش اقدام پژوهي
ارزيابي بهره‌مندي زنان باردار از مراقبت‌هاي دوران بارداري در استان آذربايجان شرقي
برنامه‌ها و مداخلات کارآمد پيشگيري کننده و کنترل‌کننده مصرف مشروبات الکلي در جامعه: يک مطالعه مروري
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423