اطلاعیه ها

اطلاعیه

ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.

رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی (شماره کمیسیون 119 مورخه 97/6/11) می باشد.
آرشیو Print RSS
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی - پژوهشی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره دهم، شماره چهارم)

تعيين الگوی تجويز دارو در بيماران سرپايی تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی استان سمنان و مقايسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب‌آوری با فرسودگی ‌شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
تحلیل روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی طی 25 سال گذشته با استفاده از تصمیم‌گیری‌ چند‌ شاخصه‌ پویا و بررسی همبستگی میان آن‌ها
پیش‌بینی استرس شغلی بر اساس سرمایه‌ روان‌شناختی و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه
نقش میانجی رضایت ‌شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهد‌ سازمانی در کارکنان بیمارستانی
حمایت ‌اجتماعی ادراک‌ شده و انزوای‌ اجتماعی در سالمندان
مروری بر نقش مشارکت جامعه در برنامه‌های ارتقاء سلامت
بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تأثیرگذار بر سبک باروری در ایران: یک مطالعه مروری
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423