تاریخ : چهارشنبه 4 مهر 1397     |     کد : 6

رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی (شماره کمیسیون 119 مورخه 97/6/11) می باشد.


مجله تصویر سلامت موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید

ضمن تبریک به نویسندگان، داوران، مدیران و سایر اعضای محترم مجله تصویر سلامت به استحضار می رساند که مجله تصویر سلامت موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.
 


 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423