اطلاعیه ها

اطلاعیه

به اطلاع میرساند تا اطلاع ثانوی سیستم ارسال آنلاین مقاله در وبسایت مجله غیر فعال بوده و ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.

کسب رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید
آرشیو Print RSS
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی - پژوهشی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره نهم، شماره چهارم)

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران کودکان اوتیستیک
ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد
مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی در دانشجویان پرستاری و مامائی
بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز: رویکردی داده کاوانه
آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نگرش و چالش ها
عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی ارتقاء دهنده سلامت در نوجوانان
بررسي رابطه بین فرهنگ سازماني و رفتار شهروندی سازماني در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان شرکت کبریت سازی
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423