اطلاعیه ها

اطلاعیه

به اطلاع میرساند تا اطلاع ثانوی سیستم ارسال آنلاین مقاله در وبسایت مجله غیر فعال بوده و ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.

کسب رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی (شماره کمیسیون 119 مورخه 97/6/11) می باشد.
آرشیو Print RSS
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی - پژوهشی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره دهم، شماره اول)

شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامع شایسته گزینی مدیران دانشگاهی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی توان خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی تبریز
واکاوی سیستم توزیع داروهای گیاهی از منظر متخصصین مدیریت خرید و سفارش های داروخانه‌های شهرهای قم و تهران: یک تحقیق کیفی
نقش رهبری مبتنی‌ بر‌ دانش و شیوه‌های مدیریت دانش در بیمارستان‌های دولتی تبریز
بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان دیواندره استان کردستان ایران
ارزیابی آمادگی بیمارستان‌های آموزشی اهواز در مقابله با حوادث غیرمترقبه
استفاده از اطلاعات در بیمارستان ها: مطالعه کیفی
الگوهای نیازسنجی آموزش مداوم پزشکی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه – یک مطالعه مرور سیستماتیک
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423