دستورالعمل آماده سازی مقاله ارسالی

مرور کلی

دستورالعمل زیر اطلاعات مورد نیازدر مورد نحوه آماده سازی متن ارسالی برای مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز را ارائه می کند. لطفا توجه فرمایید که این دستورالعمل تنها در مورد استایل و قالب بندی است. نویسندگان درباره موارد مورد نیاز برای هر نوع ارسال باید به دستورالعمل ارسال آن مجله مراجعه نمایند. اگر مقالات ارسالی منطبق با این دستورالعمل ها نباشد به نویسندگان ارجاع داده خواهد شد.

فهرست مندرجات

آماده سازی متن

آماده سازی منابع

آماده سازی فرمول ها و معادلات

آماده سازی اشکال

آماده سازی جداول

آماده سازی فایل های اضافی

 

آماده سازی متن

   هنگام آماده سازی متن، لطفا راهنمای زیر در مورد استایل و قالب بندی را مراعات فرمایید.

   فرمت فایل مورد قبول برای ورد یکی از موارد زیر است: Microsoft word 97,2003,2007,2010,2013 ( DOC یا DOCX )

   متن ارسالی باید به زبان انگلیسی آمریکایی باشد.

   اندازه برگه را A4 تنظیم کنید چون ممکن است افرادی مقاله را پرینت نموده و مطالعه نمایند.

   از فونت مناسب مانند Times New Roman با سایز 12 استفاده نمایید.

   از فاصله دو خط (  double line spacing ) استفاده کنید.

   در موارد مورد نیاز از سرعنوان استفاده کنید.

   از شماره گذاری سطر و صفحه استفاده نکنید ( هنگام تبدیل اتوماتیک به PDF اینکار انجام می گیرد).

 از واحد SI استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی کاراکترهای ویژه مورد استفاده در متن وارد شده باشند در غیر اینصورت هنگام تبدیل به PDF حذف خواهند شد.

از جدا کننده صفحه (page break ) استفاده نکنید.

 آماده سازی منابع

برای راهنمایی در مورد نحوه استناددهی مناسب به خط مشی ادیتوریال مراجعه نمایید. اگر به هر مقاله در زیر چاپ که در لیست منابع باشد استناد شود و جهت ارزیابی متن توسط داوران ضروری باشد، در صورت درخواست دفتر مجله باید ارائه گردد. به تمامی لینک ها و آدرس وب سایت ها به جای ارائه در متن مقاله بایستی شماره رفرنس اختصاصی داده شود و در لیست رفرنس ها قرار داده شوند. خلاصه کنفرانس های منتشر شده، اختراعات دارای شماره و پیش از چاپهای موجود بر روی سرورهای معروف و شناخته شده را می توانید در لیست رفرنس ها قرار دهید اما متن، جزئیات گرنت و تقدیر و تشکر نباید در این قسمت وارد شوند. نویسندگان، مسئول کسب مجوز برای نقل قول ارتباطات رد و بدل شده شخصی و داده های منتشر نشده از همکارانی که به آنها استناد می کنند هستند. نویسندگان، مسئول صحت رفرنس های استناد شده می باشند و بایستی قبل از ارسال مقاله، آنها را مورد بررسی قرار دهند.

هنگام استناد به رفرنس ها در زمان ارسال مقاله، نویسندگان باید راهنمای زیر را در مورد استایل و قالب بندی مراعات کنند.

 

استناد به رفرنس ها در بدنه متن

برای استناد دهی در بدنه متن از روش ونکوور به طریق بالانویس با شماره گذاری ترتیبی بعد از علامت نقطه گذاری استفاده نمایید (بدون فاصله بین نقطه گذاری و شماره رفرنس).

شماره های رفرنس نباید داخل پارانتز یا کروشه قرار گیرند.

هنگام استفاده از دو رفرنس، از یک کاما بدون فاصله استفاده نمایید. تعداد سه یا بیشتر از رفرنس ها بصورت متوالی با علامت خط تیره مورد استناد قرار می گیرند.

هنگام ارجاع به نویسنده یک کار قبلی در متن، نام خانوادگی را درج کرده و شماره استناد را بصورت بالانویس وارد نمایید. هنگام استناد به دو نویسنده، نام خانوادگی هر دو را با استفاده از علامت & وارد نمایید و برای مواردی که سه نویسنده یا بیشتر دارند، نام خانوادگی نویسنده اول را درج کرده و عبارت "دیگران" را وارد نمایید.

رفرنس ها در جداول و تصاویر بر اساس اینکه آیتم ابتدا در کدام قسمت از متن مورد استناد قرار گرفته به ترتیب شماره قرار می گیرند.

نمونه متن با نحوه استناد دهی صحیح:

“... The best treatment results can be obtained in the primary,1-3 and early mixed dentition.2,4-6 ... Contrary to the findings of Hurtado & Gardea-Torresday,7 Smith et al8 showed...”

 

قالب بندی لیست رفرنس ها

رفرنس ها را در انتهای متن با استفاده از شماره وارد نمایید.

برای هر شماره فقط یک مطلب منتشر شده تعلق می گیرد.

می توانید از استایل مخصوص مجله در نرم افزار EndNote برای ترتیب لیست منابع در انتهای مقاله استفاده کنید. برای اینکار، فایل این استایل را برای EndNote که بصورت زیپ است از این قسمت دانلود نمایید، آن را از زیپ خارج کرده و فایل (ENS) را به درون پوشه "Styles" در کامپیوتر خود کپی کنید. این پوشه در کامپیوتر از مسیر زیر قابل دسترسی است.

Program Files [folder] > Endnote [folder] > Styles [folder].

از linked filed ها که توسط برنامه EndNote یا سایر برنامه های مشابه ایجاد می شوند استفاده ننمایید. قبل از ارسال متن، کد های EndNote را حذف نمایید.

در مورد اسامی موجود در رفرنس ها، نام خانوادگی و حروف اول همه نویسندگان را در صورتی که تعدادشان 6 یا کمتر بود وارد نمایید. در غیر این صورت، 6 تای اول را وارد نموده و عبارت "دیگران" را اضافه نمایید. بین کلمات تا قسمت "سال" فقط یک فاصله قرار دهید و پس از آن هیچ فاصله ای وارد نکنید.

عنوان مجله باید بر اساس اختصارات مجله Index Medicus/MEDLINE بصورت اختصار نوشته شود. اختصارات مجله را از طریق PubMed چک کنید. اگر مجله در لیست PubMed وجود ندارد باید بصورت کامل نوشته شود.

در صورت وجود DOI منبع، آن را به قسمت آخر اضافه نمایید.

مثال برای یک مقاله ژورنال استاندارد

Serper A, Ozbak M, Calt S. Accidental sodium hypochlorite-induced skin injury during endodontic treatment. J Endod. 2004;30(3):180-1. doi: 10.1097/00004770-200403000-00013

مثال برای رفرنس کتاب:

Fletcher RW, Fletcher SW. Clinical epidemiology: the essentials. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 193-4.

مثال برای فصل یک کتاب:

Werb Z. Proteinases and matrix degradation. In: Kelly WN, Harris FD Jr, Ruddy S, Sledge CB, editors. Textbook of rheumatology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 300-21.

مثال برای لینک ها و آدرس وب:

The Mouse Tumor Biology Database.

            http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do. Accessed 20 May 2013.

انواع دیگر رفرنس ها:

برای استایل رفرنس هایی که در اینجا به آنها اشاره نشده، به International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals مراجعه نمایید و در صفحه Sample References نمونه هایی از انواع رفرنس ها را می توانید از طریق این لینک مشاهده نمایید:

   آماده سازی فرمول ها و معادلات

اگر مقاله ارسالی دارای فرمول و معادلات است، از دستورالعمل زیر استفاده نمایید.

معادلات باید در برنامه MathType نوشته شوند.(برنامه را از این لینک دانلود نمایید)

از تصاویر گرافیکی به عنوان فرمول استفاده نکنید.

اطمینان حاصل کنید که معادلات قابل ویرایش هستند.

اگر از ابزار ویرایش معادلات قرار داده شده در داخل برنامه Microsoft Word استفاده کرده اید، معادلات در طی طرح بندی و صفحه بندی غیر قابل استفاده خواهند بود و ویراستار بخش تولید ممکن است پس از پذیرش مقاله از شما بخواهد تا معادلات را با استفاده از MathType دوباره وارد نمایید.

معادلات طولانی باید از متن جدا گردیده و به ترتیب شماره گذاری شوند. می توانید به معادلات در رفرنس های بعدی در درون متن با استفاده از شماره استناد کنید. مثال: معادله 1، معادله 2 و 3

اگر استفاده از تعداد زیادی از معادلات و یا طرح ها اجتناب ناپذیر است ، می توانید آن ها را در جدولی از معادلات جمع آوری نموده و از آن یک تصویر تهیه نمایید تا از ایجاد اشکال در حروف چینی خودداری شود.

 

آماده سازی اشکال

اگر مقاله ارسالی دارای اشکال و تصاویر است، از دستورالعمل زیر استفاده نمایید.

تصاویر باید در متن به ترتیب عددی مورد استناد قرار گیرند ( مثال، تصویر 1 یا تصویر 2 و 3 )

تصاویر را بصورت جداگانه ارسال نمایید و در خود متن وارد نکنید.

توضیح برای هر تصویر بایستی در زمان ارسال ارائه گردد. تصاویر و توضیحات در پایان فرآیند ارسال، بصورت اتوماتیک به فایل PDF Proof اضافه خواهد شد.

تصاویری که دارای چند پانل هستند ( نامگذاری بخش ها با a,b,c,d ) بایستی با هم ترکیب شده و به عنوان یک فایل ارسال گردند.

نمودارها باید در قالب ساده، دو بعدی و بدون پس زمینه شبکه ای ایجاد شوند.

اطمینان حاصل کنید که هرگونه جزئیات مشخص درباره بیمار یا بیمارستان حذف گردیده و یا تیره شوند. (مثال، تصاویر رادیوگرافی، اسکن ام آر آی، غیره )

اگر تصاویر بیماران استفاده می شود، نباید قابل شناسایی باشند.

داده های اصلی که تصاویر از آنها تهیه شده اند بایستی در دسترس باشند چون ممکن است سردبیر بخواهد آنها را مشاهده کند (مثال، آفیس، SPSS یا سایر تصاویر line art )

از استفاده از ابزار روتوش خودداری نمایید مانند ابزار شبیه سازی یا ترمیم در فتوشاپ یا هر ویژگی دیگری که باعث ابهام در دستکاری عمدی گردد.

جهت انتشار تمامی تصاویر تحت دسترسی باز ، نویسندگان در صورتی که تمایل دارند تصاویری که قبلا در جای دیگری در ژورنال های غیر دسترسی باز منتشر شده اند باید مجوز آن را از صاحبان حقوق داشته باشند. اشکال و تصاویری که از صفحات وب دانلود شده اند نباید مورد استفاده قرار گیرند مگر اینکه نویسنده، حق باز نشر آن را به عنوان دسترسی باز در اختیار داشته باشد.

منبع اصلی و مجوز باید در توضیحات جدول قرار داده شود و همچنین استناد به آن در لیست رفرنس ها قرار گیرد.

 

کیفیت و فرمت فایل

تمامی تصاویر ارسالی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به این معنی که کیفیت آنها باید 300 dpi برای تصاویر رنگی، 600 dpi برای تصاویر سیاه و سفید و 1200 dpi برای line art ها باشد. انواع فایل های زیر برای بخش تصاویر مورد قبول است:

EPS (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر)

PDF (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر)

Microsoft Word (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک صفحه باشند)

Microsoft PowerPoint (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک صفحه باشند)

TIFF (مناسب برای تصاویر)

JPEG (مناسب برای تصاویر عکاسی، نه چندان مناسب برای تصاویر گرافیکی)

برای حصول اطمینان از اینکه در طی ایجاد و چاپ مقاله، تصاویر بالاترین کیفیت را دارند، موارد زیر را مدنظر قرار دهید.

هنگام تهیه گراف ها، نمودارها یا هر نوع تصویر از نرم افزاری که استفاده می کنید، EPS و PDF نسبت به TIFF ارجحیت دارند. در صورت امکان ترجیحا از PDF استفاده نمایید زیرا نسبت به فایل ها EPS فشرده تر هستند.

به یاد داشته باشید که داده های طراحی بردار( ( vector drawing  در فرمت های JPEG، PNG، TIFF یا BMP وجود ندارند. در نتیجه، ذخیره دوباره هر کدام از این فایل ها با فرمت PDF یا EPS طرح های vector را در این فایل ها ایجاد نخواهد کرد. لطفا فایل های اصلی  PDF یا EPS را ارائه کنید.

گراف ها، نمودارها یا تصاویری که در Microsoft Word یا PowerPoint ایجاد شده اند را می توانید به عنوان اشکال ارسال نمایید. فایل ارسال شده تنها می تواند یک صفحه یا یک اسلاید داشته باشد که ابعاد صفحه اسلاید باید به ابعاد شکل مورد نظر تنظیم شود و قسمت های خالی اضافی در اطراف وجود نداشته باشد.

عکس ها، اسلاید های بافت شناسی، رادیوگراف ها و غیره باید تحت JPEG یا TIFF ارسال شوند.

نباید از Microsoft Word یا PowerPoint برای لیبل، پیکان ها و سایر علائم بر روی عکس ها، اسلاید های بافت شناسی، رادیوگراف ها و غیره استفاده شود زیرا باعث کاهش کیفیت اشکال می گردد. برای اینکار، از نرم افزارهای ویژه ویرایش تصاویر مانند Adobe Photoshop جهت ایجاد فایل های JPEG با TIFF با کیفیت بالااستفاده نمایید.

فایل های TIFF باید با LZW compression ذخیره گردند که بدون افت کیفیت انجام می گیرد (حجم فایل را بدون افت کیفیت کاهش می دهد) که باعث می شود زمان آپلود کمتر گردد.

فایل های JPEG باید با بالاترین کیفیت ذخیره گردند.


  آماده سازی جداول

اگر متن ارسالی حاوی جدول است، از راهنمای قالب بندی زیر استفاده نمایید.

جداول بایستی در داخل متن اصلی به ترتیب شماره مورد استناد قرار گیرند.(مثال، جدول 1 یا جداول 2 و 3)

جداول باید سلولی بوده و در Microsoft Word و با استفاده از قسمت Tables tool و بکارگیری ستون ها و ردیف ها ایجاد گردند. از tabs, returns  یا  spacesاستفاده ننمایید.

جداولی که با استفاده از سایر نرم افزارها بصورت تصاویر غیر قابل ویرایش ایجاد شده باشند مورد پذیرش نیستند.

لطفا به یاد داشته باشید که جهت جداول راست به چپ باشد. جداولی که بصورت معکوس و از چپ به راست کشیده شده باشند مورد قبول نیستند و باید دوباره رسم شوند.

جداول باید بصورت عمودی و قائم در صفحه رسم شوند.

یک عنوان خلاصه قبل از هر جدول باید درج شود.

همه ستون ها باید سرعنوان خلاصه ای داشته باشند که داده های موجود در آن ها را توضیح می دهد.

جداول باید بصورت ساده، بدون رنگ، سایه یا تصاویر گرافیکی باشند.

جداول نباید حاوی text box، جدول در درون جدول دیگر و یا سلول در درون سلول دیگر باشند.

جداول چند بخشی با تعداد متفاوتی از ستون ها یا پانویس ها باید بصورت جداول جداگانه مرتب شوند.

از کاما برای نشان دادن مقادیر عددی استفاده نفرمایید.

نمادها و اختصارات باید بلافاصله در زیر جدول تعریف گردیده و توصیف مختصری نیز ارائه شود.

اگر هر جدولی و یا داده های موجود در آن قبلا منتشر شده است، پانویس برای آن جدول باید مشخصات کامل به منبع اصلی آن را ارائه کند.

مجموعه داده های بزرگتر یا جداولی که از صفحه A4 پهن تر هستند یا با سایز Letter landscape هستند بصورت فایل های اضافی آپلود شوند. دیتاهای جدولی که بصورت فایل های اضافی ارسال می شوند را می توانید بصورت Excel spreadsheet (XLS) یا comma separated values (CSV) آپلود کنید. لطفا از پسوند های فایل استاندارد استفاده نمایید.


 آماده سازی فایل های تکمیلی/اضافی

اگر راهنمای ارسال امکان افزودن فایل های تکمیلی/اضافی را می دهد، از دستورالعمل زیر استفاده نمایید.

فایل های تکمیلی/اضافی بایستی در درون متن به ترتیب عددی مورد استناد قرار گیرند. (مثال، فایل تکمیلی/اضافی 1 یا فایل های تکمیلی/اضافی 2 و 3(

مجموعه داده ها، جداول بزرگ، فیلم ها یا سایر اطلاعات را می توانید به عنوان فایل های تکمیلی/اضافی ارسال نمایید. نتایجی که تحت "داده ها نشان داده نشده" مشخص می گردند باید در قالب فایل های تکمیلی/اضافی ارسال شوند.

هر فایل تکمیلی/اضافی باید بصورت جداگانه ارسال شود. هنگام ارسال، یک عنوان کوتاه برای هر فایل قرار دهید.

لطفا به یاد داشته باشید که فایل های تکمیلی/اضافی در طی فرآیند تولید مقاله برای استایل و قالب بندی، ویرایش یا تغییر نمی یابند. جهت راهنمایی بیشتر در مورد نحوه ارائه انواع مختلفی از داده ها یا اطلاعات، لطفا با دفتر مجله تماس حاصل نمایید.

سایر فایل ها مانند گواهی ویرایش زبان یا فرم رضایت آگاهانه بیمار که صرفا برای ارزیابی بوده و منتشر نخواهند شد در بخش فایل های تکمیلی/اضافی ارسال ننمایید. این موارد صرفا در صورت درخواست سردبیر باید به همراه شماره شناسایی فایل ارسالی به آدرس ایمیل مجله ارسال گردند.


 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423