امروز : 222
ديروز : 214
كل : 144930
 
 

تصویر سلامت
فصلنامه ای علمی با روند همتراز داوری است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. چکیده انگلیسی مقالات ذیل عنوان Depiction of Health منتشر می شود.
 

دوره هفتم، شماره سوم

فرايند سياست گذاري اچ آي وي/ ايدز در ايران: بخش اول - تحليل دستورگذاري اچ آي وي/ ايدز با کاربرد چارچوب کينگدان
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کرمان براي مقابله با بلايا
تحليل و شناسايي نقاط قوت و ضعف دروني مراکز آموزشي درماني شهدا و رازي تبريز
بررسي ارتباط مصرف اسيد فوليک و وزن هنگام تولد نوزادان
مميزي پرونده‌هاي پزشکي بيمارستان شهيد مدني تبريز
ميزان رعايت بهداشت دست توسط پرسنل بيمارستان طالقاني شهر تبريز
بررسي موانع و عوامل مؤثر بر سواد قرآني دانشجويان
مروري بر مباني تحليل شبکه هاي اجتماعي و شبکه هاي هم تأليفي
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423