امروز : 102
ديروز : 198
كل : 167962
 
 
 

شماره جاری

مطالعه توزیع خدمات سرپایی در نظام مراقبت‌های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان شرقی
بررسی میزان و علل کسورات اعمال شده به صورت حساب های بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی بیماران بستری در دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تأثير مصرف اسيد فوليک Folic Acid (طبق دستورالعمل مراقبت پيش از بارداري) برتغييرات فشار خون دوران بارداري در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان آذربايجان شرقي
بررسي ديدگاه بيماران و پرستاران در مورد آموزش بيمار و موانع احتمالي آن در مرکز شهيد مدني تبريز
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان در دانش آموزان 12 ساله شهرستان جلفاي آذربايجان شرقي
بررسي سواد سلامت کتابداران دانشگاه هاي تهران و علوم پزشکي تهران
بررسي پاتولوژيک ندول هاي منفرد تيروئيد در بيمارستان امام رضا (ع) تبريز
استفاده از تکنیکهای کلاه سفید و کلاه سیاه در وب
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423