آمار سايت
امروز : 34
ديروز : 212
كل : 45273
 
 
تصویر سلامت
(Depiction of Health) فصلنامه ای علمی به زبان فارسی است که چکیده آن به زبان انگلیسی چاپ می شود و شامل مقالات در زمینه ی تحقیقات نظام سلامت (HSR) است. 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
6640-2423
 نمایه ها
 
شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 2423-6640