آمار سايت
امروز : 136
ديروز : 147
كل : 95453
 
 

تصویر سلامت
فصلنامه ای علمی با روند همتراز داوری است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. چکیده انگلیسی مقالات ذیل عنوان Depiction of Health منتشر می شود.
 
 اطلاعیه ها
مقالات دوره هفتم (1395) -  شماره سوم

مقالات دوره هفتم (1395) - شماره سوم

مقالات شماره سوم دوره هفتم با عناوین ذیل بزودی بارگذاری خواهد شد:
آرشیو
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423