آمار سایت
امروز : 50
ديروز : 321
كل : 220228
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی با روند همتراز داوری است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. چکیده انگلیسی مقالات ذیل عنوان Depiction of Health منتشر می شود.


 
 

شماره جاری - دوره هشتم، شماره اول

بررسي رضايت شغلي کارکنان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز بر اساس الگوي دوعاملي هرز برگ حیطه موضوعی: عدالت در سلامت
بررسي تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز حیطه موضوعی: مدیریت در سیستم سلامت
بررسي حمايت اجتماعي و فعاليت فيزيکي مرتبط با محل کار معلمان زن شهرستان جلفا حیطه موضوعی: بهداشت عمومی
تغييرات يافته هاي سونوگرافيک تخمدان و سطوح سرمي هورمون آنتي مولرين در بيماران پره مونوپوز مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از شيمي درماني حیطه موضوعی: اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
پيش بيني اضطراب بارداري بر اساس بهزيستي ذهني و شادکامي در زنان باردار شهر تبريز حیطه موضوعی: اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
بررسی رضایت بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی - مطالعه موردی شهر تبریز حیطه موضوعی: کیفیت در ارائه خدمات سلامت
بررسی کیفیت وب سایت بیمارستان های استان خراسان رضوی حیطه موضوعی: اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
مروری جامع بر ضرورت و استراتژی‌های کاهش مصرف نمک در جامعه حیطه موضوعی: بهداشت عمومی
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423